پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی

الموقع الإعلامي لمکتب آیة الله الشیخ عباس الکعبي

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی

الموقع الإعلامي لمکتب آیة الله الشیخ عباس الکعبي

پایگاه اطلاع رسانی  دفتر آیة الله کعبی

آیة الله کعبی فقیه و حقوق دان برجسته کشور و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم شریف استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری است. این پایگاه به اصرار و درخواست دوستداران ایشان در اردیبهشت ماه 1394 تاسیس گردید. أغلب مطالب این پایگاه تولیدی هستند و به ندرت و در مورد مطالب خاص از اخبار دیگر خبرگزاری ها با توجه به اهمیت مطلب استفاده می گردد. این پایگاه توسط دفتر آیة الله شیخ عباس کعبی در اهواز اداره می گردد.
______________________________
کانال تلگرام: https://t.me/alkaebi
صفحه اینستگرام: kaabi_ir

بایگانی
محبوب ترین مطالب

۲۴ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

دار لقاءبین   العلامة السید جعفر مرتضی العاملي و آیة الله الشیخ عباس الکعبي قبل أسبوع في قم المقدسة حیث تناولا في جلسة ودیة بعض الآراء و البحوث العلمیة و العقائدیة والمسائل الإجتماعیة.

 و أهدی سماحة الشیخ عباس الکعبي في هذه الجلسة، کتابه الأخير «نظرات في الثقافة العرفانیة» لسماحة السید مرتضی العاملي صاحب موسوعة الصحیح من سیرة النبي و کتب اعتقادیة قیمة کثیرة

و سبق أن التقیا سماحة السید و سماحة الشیخ في لبنان في الشهر الماضي.


علامه سید مرتضی عاملی صاحب مجموعه ارزشمند الصحیح من سیرة النبي و آیة الله شیخ عباس کعبی در شهر مقدس قم با هم دیدار کردند. ایشان 

در این جلسه ارزشمند در مورد برخی از مطالب اجتماعی و علمی و اعتقادی بحث و گفت و گو کردند.

شایان ذکر است که ماه گذشته آیة الله کعبی در لبنان با علامه عاملی دیدار داشتند.


 

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث امروز  باز هم از وسائل الشیعة ابواب جهاد النفس و ما یناسبه باب سینزده 

روایت چهارم که کلینی از علی بن ابراهیم نقل می کند... از امام صادق علیه السلام که از پدر بزرگوارشان نقل می کنند لیس من عبد مومن الا و فی قلبه نوران نور خیفة و نور رجاء... بنده مومن خدا دو نور در قلبش روشن است، نور ترس از خدا و نور امید به خدا و توازن بین این دو هست.این مطلب این موضوع را می رساند که انسان مومن باید نسبت به خوف و رجا شخصیتی متوازن داشته باشد. برخی در زمان ما با گرایش امید دادن بی قید و جهت به مردم و گرایش رجای محض نسبت به گناهها التزام ندارند و این حتی به برخی منبرها متاسفانه کشیده شده همانطور که عکس قصه هم هست و ایجاد یاس از رحمت الهی هم از گناهان کبیره است.


آخرین مورد از موارد تعین جهاد کفایی، اجاره است، با اجیر شدن و اجیر کردن. برخی گفته اند واجب کفایی جهاد در این مورد متعین می شود. فرضش این است که کسی یا کسانی یا مجموعه ای یا سازمان و نهادی باشد که از لحاظ مالی امکانات ندارند جهاد بکنند و معسرند. و در مقابل مجموعه ای هستند یا افرادی که پول دارند اما بنا به هر دلیل نمی توانند جهاد بروند یا مانع جسمی یا غیر آن دارند و این مسئله قابل تصور است و مبتلی به هم هست.

یا آن کسانی که قدرت تجهیز دارند و به آنها نیاز هست و بدون پشتیبانی و توانمند سازی اینان ، امر جهاد محقق نمی شود حال یا به صورت شخصی است که پول بدهد یا به صورت نظام و حکومت است که این هم ممکن است نظامی پول بدهد و احتیاج باشد به این پشتیبانی که مجاهدان را تجهیز کنند. حالا اگر فرمانده جهاد بگوید، افراد توانمند باید کمک کنند حال این کمک گاهی به شکل انفاق است و در این بحثی نیست گاهی به این نحو است که کسی را اجیر کند و به جنگ بفرستند؟ آیا بر معذور توانمند واجب است کسی را اجیر کند و جای خود بفرستد؟ الاقوی الوجوب فیتعین علیه الجهاد بلاستیجار. چون وجوب کفایی تا جایی است که سد حاجت بشود پس اگر کسی که ولی امر جهاد است بگوید کفایت محقق نمی شود پس در این صورت متعین می شود و بر افراد توامند اجیر کردن و تجهیز معین می شود یا  هزینه بپردازند یا اجیر کنند. 

حال بحث این است که معسر واجب است اجاره را قبول کند یا نه؟

قیل لا یجب علیه. مگر آنکه جهاد بر او متعین شود، یعنی نسبت به معسر هم امر من بیده الجهاد باشد اما من به الکفایه غیر از معسر وجود داشته باشد و اگر بدل به جایش وجود داشته باشد واجب نیست قبول کند. چرا که اجیر شدن نوعی اکتساب است و واجب نیست این نوع اکتساب را تحصیل کند. تازه برای واجب مشروط به کفایت و واجب مطلق.

مسئله بعد این است که اگر به جای اجاره بذل باشد چطور؟ 

محقق می فرماید و صاحب جواهر نیز به نقل از مسالک می گویند اجاره عقد است و متوقف بر قبول است اما بذل معسر را متمکن می کند. و با بذل بر او و متمکن شدن داخل در ادله وجوب جهاد می شود. اما به نظر ما نسبت با معسر اینجا فرقی بین بذل و اجاره نیست و جهاد در صورت بذل بر او متعین نمی شود البته این در صورتی است که  به جای معسر بدل وجود داشته باشد و اگر بدل نباشد و من بیده الجهاد به او دستور دهد بر او متعین می شود چه با بذل چه با اجاره. و اگر به قدر کفایت باشند با بذل می تواند برود اما بر او متعین نخواهد بود.  پس بذل در اینجا موثر در تعین بر او نیست. حتی اگر با بذل مجهز بشود اما ولی جهاد به او دستور  نداده باشد به صورت خاص یا عام و با وجود غیرش کفایت حاصل می شود جهاد بر او واجب نخواهد بود. لا یجب علی المعسر مع وجود البدل، اجارة او بذلا.

نعم یتعین بطلب الامام قبول الاجارة او البذل.

 مگر اینکه امام بر او متعین کند. مثلا امام فرمان بسیج عمومی دهد و همه باید بیایند. چه معسر و چه توانمند.معسر را باید تجهیز کنند چه با بذل چه با اجاره.

 معمولا در دولتهای معاصر نیروهای مسلح وجود دارند. نیروهای مسلح از قبل خودشان را تجهیز می کنند حقوق می گیرند و آموزش می بینند. نیروهای مسلح آماده برای لحظه مبادا. ممکن است ارتشی سی سال حقوق بگیرد اما یک بار هم جنگ اتفاق نیافتد و امکانات اینها بخشی از آن از بیت المال است و مقداری را امام می تواند معین کند عده ای توانمند تجهیز کنند. به عنوان مثال و شاهد نیروهای مسلح از این بابت که اگر وقتی جهادی اعلام شد بر آنها متعین است تا نیروهای داوطلب. مگر آنکه شرایط به گونه ای باشد که کفایت با این نیروها حاصل نشود. چه بسا اقتضا کند من بیده امر الجهاد نیروهای داوطلب تشکیل دهد در کنار نیروهای مسلح و مفروض کند که بودجه اینها هم تامین شود.بر ثروتمندان در اینگونه شرایطی جهادی با نام جهاد مالی واجب می شود با فرمان من بیده الجهاد واجب این امر می شود و به استناد آیه جاهدوا باموالکم و انفسکم  یا   و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله  یا   یا ایها الذین آمنوا انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بانفسکم الی التهلکة یا و جاهدوا فی الله حق جهاده   این تاکید شامل معذورین هم می شود خوب اگر معذور است امکانات و پول بدهد. و اطلاق و عموم  آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوی.

 از قاعده میسور هم می توان اینجا استفاده کرد المیسور لا یترک بالمعسور که معذور توانمند جهاد مالی لا اقل داشته باشد و اگر بدون نیابت و نائب کردن شخصی به جای خود، امر جهاد پیش نرود و خللی پیش بیاید هیچ مخالفی هم اینجا وجود ندارد که توانمند معذور به هر شکلی یا خودش در جهاد حاضر شود یا معسور را تجهیز کند. مختلف الشیعة علامه هم ذکر کرده اند که اگر معسرین زیاد باشند و توانمندان معذور هم زیاد باشد بر هر کدام مجهز کردن و مجهز شدن و حاضر شدن در جهاد در این حالت واجب می شود.

 دوم التطوع فی بذل المال و الجهاد 

سوم الجهوزیة آماده بودن و مقدمات جهاد باید همیشه فراهم باشد

چهارم مساهمه در امر مالی به هر میزانی که از او بخواهند و بتواند این واجب است و از او ساقط نمی شود 

پنجم العزم و الارادة و النیة الصحیحة لنصرة دين الله؛ تواکل و بر گردن هم انداختن و نیتهای پلید امر جهاد را از بین می برد.

 پس جمع بندی

 اینکه، جهاد واجب کفایی است و البته اینکه می گوییم واجب کفایی است به این صورت نیست که رها باشد. واجب کفایی متعلق به همه است؛ این نیست که عده ای مشغول جهاد باشند و عده ای هیچ کاری نداشته باشند. در مواردی متعین می شود و تا آنجا که معذورین توانمند باید هزینه بپردازند و جهاد مالی کنند یا افرادی را اجیر کنند برای امر جهاد و بحث کردیم در چه مواردی این اجیر کردن و قبول آن متعین می شود.

 بحث تعین واجب کفایی تمام شد و از فردا وارد بحث جدیدی می شویم.أحد أهداف نهضة الإمام الحسین علیه السلام هو الدفاع عن المحرومین و المستضعفین بل الإنتصار لأبي عبدالله الحسین علیه السلام هو الإنتصار بخدمة المحرومین و المستضعفین. المسئولون واجب علیهم کما هولاء الناس أوفیاء للحسین و مکتب الحسین علیه السلام، واجب علی المسؤولین حمایة الناس، خدمة الناس و کف الأذی و المکروه عن الناس الإهتمام بإعمار الحمیدیة بشکل کامل .خاصة أن المسؤولین في الجمهوریة الإسلامیة لهم توجه.الیوم شباب الحمیدیة یعانون من معاناة کثیرة منها الفقر الحرمان البطالة و التمییز هذه الأمور قابلة للحل و من ضمن الحلول تشکیل مؤسسات لصناعة العمل ما تسمی کار آفریني و توظیف امکانات الحمیدیة لبناء الحمیدیة.

أخیرا أنوه بالنسبة لقضا المنطقة.أن کربلا تجددت في عصرنا.جیش یزید بن معاویة علیه الهاویة هذا الطاغیة، یتمثل الیوم في آل سعود. آل سعود الذین هم بالواقع هم آل یهود، بوقاحة و من دون إستحیاء و خجل یعلنون تحالفهم الإستراتیجي مع الکیان الصهیوني و یضربون بطائراتهم الأحیاء السکنیة في الیمن و یدعمون السلفیة التکفیریة لضرب العتبات المقدسة في العراق و محاصرة الشیعة المظلومین في کفریا و فوعا و المسلمین و في سوریة.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر  آیة الله شیخ عباس کعبی، در شب شام غریبان آیة الله کعبی با حضور در شهرستان حمیدیه در بیست و پنج کیلومتری اهواز، در جمع پر شور اهالی این شهرستان سخنرانی کردند. آیة الله کعبی یاری مستضعفین را از جمله اهداف نهضت سیدالشهداء علیه السلام دانستند و بر لزوم رفع محرومیت این شهرستان و رفع بیکاری جوانان این منطقه تاکید کردند. آیة الله کعبی مراسمات حسینی پر شور شهرستان حمیدیه را شاهد بر ولایتمداری اهالی این شهرستان و آمادگی برای مقابله با دشمنان اهل البیت علیه السلام دانستند. 

آیة الله کعبی همچنین با اشاره به حوادث منطقه آل سعود را سپاه یزید بن معاویه زمانه دانستند و لقمه حرام را یکی از عوامل گستاخی ظالمان بر شمردند. آیة الله کعبی با اشاره به جنایات آل سعود گفتند آل سعود در حقیقت آل یهودند و جد هشتم آنها مرداخ است. آل سعود عرب نیستند و جنایات این شجره ملعونه از صدام بیشتر است.


حضر آیة الله الشیخ عباس الکعبي في لیلة 11 من محرم الحرام 1438 في إجتماع أهالي الحمیدیة الحسیني و القی کلمة حسینیة إلیکم نصها

خطاب آیة الله الشیخ عباس الکعبي بین المومنین المحتشدین بمناسبة إستشهاد أبي عبدالله الحسین علیه السلام في الحمیدیة. أطراف دوار سوق الحمیدیة و فوق البیوت و في جمیع الشوارع رجالا و نسائا.

قال سماحة الشیخ في هذا الإجتماع

في البدئ نتوجه لتقدیم  العزاء إلی صاحب المصیبة الراتبة سیدنا و مولانا و صاحب أمرنا و ولینا خلیفة الله و حجة الله و أمین الله في الأرض المنتقم لسید الشهداء و أبطال کربلاء صاحب رایة یا لثارات الحسین مولانا الحجة بن الحسن العسکري المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف و نقول له سیدي و مولای و قائدي و صاحبي أحسن الله لک العزاء یا صاحب الأمر و الزمان أحسن الله لک العزاء.

أعظم الله أجورکم أیها المؤمنون أیها الأخوة الکرام و الأخوات الکریمات في مدینة الحمیدیة الولائیة المعطائة.

إن هذه المواکب الحسینیة المجتمعة الیوم و المحتشدة في الحمدیة دلیل علی الولاء و الوفاء لأهلنا لأهل بیت العصمة و الطهارة علیهم السلام و لأبي عبدالله الحسین علیه السلام و شهداء کر بلاء

هذا الحب و هذا الوفاء و هذا الولاء إن شاء الله عنوان صحیفة أعمالکم و مطهر للنفوس من الدنس و الذنوب

و مطهر للأفکار من دنس الأوهام و هذا العزاء کفیل للنهوض و الحرکة و القیام من أجل إصلاح أوضاعنا إلی ما هو أحسن.

إن هذه اللیلة لیلة رهیبة و عظیمة و عجیبة علی أهل بیت العصمة و الطهارة علیهم السلام.

لیلة زینب اکبری سلام الله علیها فلولا زینب لما استمرت نهضة کربلاء. زینب الأسری. زینب إستمرار نهضة کربلاء.

إن هذا المجلس هو مجلس عزاء لرسول الله و مجلس عزاء لفاطمة الزهرا سلام الله علیها و مجلس عزاء لأمیرالمؤمنین و مجلس عزاء للحسن المجتبی و مجلس عزاء لأبي عبدالله الحسین 

یقول الإمام الصادق علیه السلام احیوا أمرنا رحم الله من أحیی أمرنا من ذکرنا أو ذکرنا فخرج من عینیه مثل جناح ذباب غفر الله له ذنبه و لو کان مثل زبد البحر 

و یقول مولانا الإمام الرضا علیه السلام إن یوم الحسین أقرح جفوننا و أدمی قلوبنا و أنزل دموعنا 

من وحی نهضة کربلاء و من وحی هذا الإجتماع المعبر لأهالي الحمیدیة الولائیة نستذکر نقاط بمثابة دروس و إعتبار لتحویل حالتنا إلی ما هو أفضل .

ما معنی تلبیة لبیک یا حسین و لبیک یا زینب 

من المستحبات أن المؤمن إذا رئی المؤمن في هذا الیوم یقول له أعظم الله أجورنا و أجورکم بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا الله و ایا کم من الطالبین بثأره مع ولی المنصور من آل محمد

الحسین ثأر الله ما معنی ثأر الله نحن أبنا عشائر کلنا نعرف هذا المفهوم. الثار معروف عندنا العشائر تطالب بثار المقتول. الحسین ثار الله یعني الباري تعالی هو کفیل بالمطالبة بثار الحسین علیه السلام لأن الله ولي قبیلة التوحید کل من نطق بلا اله الا الله محمد رسول الله. الله ولیه. الله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور. الله ولینا. رسول الله ولینا. أمیرالمؤمنین ولینا. الله ولي قبیلة التوحید.  المؤمنون و المؤمنات أسرة التوحید. أخوة و أخوات أعضاء قبیلة التوحید. الله ینتقم لشیخ قبیلة التوحید و هو سید الشهداء علیه السلام.

کیف ینتقم له 

هنا ک إنتقام تکوینی و هناک إنتقام تشریعي. خرج دم عبیط یوم عاشوراء من تحت الحجار و أحدث الباري تعالی حوادث وقضایا تکوینیة معروفة في التاریخ 

و أما الإنتقام التشریعي من قبل أسرة التوحید. من خلال وجوب نصرة دین الله و من خلال الجهاد في سبیل الله  و من خلال التضحیة و الفداء في سبیل الله و من خلال القاعدة القرآنیة إن تنصروا الله ینصرکم  و یثبت أقدامکم.

یجب علینا جمیعا نصرتا لأبي عبدالله الحسین علیه السلام 

اولا أن نلتزم بخط الولایة الإلهیة ولایة محمد و آل محمد و هذا الإجتماع دلیل علی هذا الإلتزام الولائی

إن ما یشاع بالنسبة لهؤلاء الناس الأطیاب المحبین لأهل البیت علیهم السلام من إشاعات باطلة، لا صحة لها بل نحن بکل وجودنا لیلا و نهارا ننادي لبیک یا حسین.

إن أهالي الحمیدیة کباقي مناطق خوزستان الولائیة و ایران الإسلام مستعدون للفداء و التضحیة لخط أبي عبدالله الحسین علیه السلام و مدافعون لحرم أهل البیت بکل کیانهم و لا یقبلون الذلة و ننادي هیهات من الذلة.

ثانیا الإنتصار لأبي عبدالله الحسین علیه السلام بالعمل بالواجبات و ترک المحرمات. الإلتزام بالصلاة و الحجاب و العبادة إنتصار لهذا الخط.

و.الإبتعاد عن المحرمات و من ضمنها لقمة الحرام و الغش و التطبیر و النزاع العشائري هذا کله محرم.

ثالثا و هي مهمة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و التحلي بروح المسؤولیة خاصة بالنسبة للمسئولین.

المسئولون واجب علیهم کما هولاء الناس أوفیاء للحسین و مکتب الحسین علیه السلام، واجب علی المسؤولین حمایة الناس، خدمة الناس و کف الأذی و المکروه عن الناسو الإهتمام بإعمار الحمیدیة بشکل کامل.

خاصة أن المسؤولین في الجمهوریة الإسلامیة لهم توجه.الیوو شباب الحمیدیة یعانون من معاناة کثیرة منها الفقر الحرمان البطالة و التمییز 

هذه الأمور قابلة للحل و من ضمن الحلول تشکیل مؤسسات لصناعة العمل ما تسمی کار آفریني و توظیف امکانات الحمیدیة لبناء الحمیدیة.

أحد أهداف نهضة الإمام الحسین علیه السلام هو الدفاع عن المحرومین و المستضعفین بل الإنتصار لأبي عبدالله الحسین علیه السلام هو الإنتصار بخدمة المحرومین و المستضعفین.

أخیرا أنوه بالنسبة لقضا المنطقة

 أن کربلا تجددت في عصرنا.

جیش یزید بن معاویة علیه الهاویة هذا الطاغیة، یتمثل الیوم في آل سعود. آل سعود الذین هم بالواقع هم آل یهود، بوقاحة و من دون إستحیاء و خجل یعلنون تحالفهم الإستراتیجي مع الکیان الصهیوني و یضربون بطائراتهم الأحیاء السکنیة في الیمن و یدعمون السلفیة التکفیریة لضرب العتبات المقدسة في العراق و محاصرة الشیعة المظلومین في کفریا و فوعا و المسلمین و في سوریة.

نعم الیوم، الیوم جبهة الحسین علیه السلام تتمثل في جبهة الدفاع عن حرم أهل البیت علیهم السلام.

إن هؤلاء (آل سعود) کما یقول الإمام الحسین علیه السلام و کما في الآیة الشریفة إستحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکرالله 

نعم استحوذ علیهم الشیطان و إن قالوا لا اله الا الله.

تولیة الشیطان من خلال لقمة الحرام. 

أکثر الآثام  و اکبرها مساعدة و معاضدة الظالمین ضد المظلومین. آل سعود لیسوا عربا و جدهم الثامن مردخای الیهودي و هؤلاء جرائمهم بالنسبة للعرب أکثر من جرائم صدام.

فنحن نعلن برائتنا و إستنکارنا من خلال هذا التجمع الحاشد الحسیني في الحمیدیة، من جرائم آل سعود بقولنا لبیک یا حسین.صوت /درس خارج فقه جهاد استاد بزرگوار آیة الله شیخ عباس کعبی با موضوع بررسی آخرین مورد تعین جهاد کفایی، اجیر گرفتن و تجهیز معسورین و جهاد مالی

تاریخ شنبه 1395/8/1